Vykdomi pirkimai

Šiuo metu Jonavos GMP stotis planuoja įsigyti automobilį. Specifikacija pateikiama žemiau ęsančiame priede.