Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai įstaigoje skirstomi į:

Kadangi įstaigoje pagal naujausius teisės aktus tokie dokumentai bus pradėti ruošti 2012 metai, kol kas išsamesnės informacijos apie juos pateikti nėra galimybės.