Viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai

VšĮ Jonavos greitosios medicininės pagalbos stoties viešųjų pirkimų rodikliai už 2018-2020 metus

Eil. Nr Rodikliai 2018 2019 2020
1. Bendra viešiems pirkimams išleidžiama suma 45703,32 195950,86 124903,62
2. Centralizuotų pirkimų skaičius/vertės dalis nuo visų pirkimų skaičiaus/vertės procentais 86,05 % 47.97 % 72,2 %
3. Atliktų rinkos konsultacijų skaičiaus dalis nuo bendro įvykusių pirkimų skaičiaus, procentais. 50 % 50 % 50 %
4. Pirkimų iš ,,vieno tiekėjo‘‘ skaičiaus dalis, procentais 13,95 % 32.42 % 28.19 %