Darbo užmokestis

Darbo užmokestis už 2018 III ketvirtį Eur
     
Eil.Nr. Pareigybės Vid. 1 darb darbo užm.
     
1 Direktorius 1373
2 Gydytojai nėra
3 Administracija 1350
4 Slaugos spec. 1177
5 Kiti 864