Pranešimas apie įstaigos reorganizavimą

Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas.   Vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu, LR viešųjų įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais, Viešoji įstaiga Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotis (kodas 157026510, bu...