Nemokamos paslaugos

Jonavos GMPS teikia pacientui nemokamas (apmokamas PSDF lėšomis) paslaugas šiais atvejais:

1. būtinosios medicinos pagalbos:

  • ūmiai susirgus;
  • įvykus nelaimingam atsitikimui;
  • perveža pacientus, kuriems pervežimo metu reikia teikti būtinąją medicinos pagalbą;

2. nustato gimimo ir mirties faktą.

Įstaiga gali teikti ir kitas paslaugas pagal savo kompetenciją.