Pacientų apklausos rezultatai, 2014 m. vasara

Viešoji įstaiga Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotis siekia laiku ir profesionaliai suteikti greitąją medicinos pagalbą pacientams, gerinti jų aptarnavimo kultūrą ir kokybę, kelti darbuotojų kvalifikaciją. Siekdama šių tikslų ir bendradarbiaudama su VšĮ Visapusiško lavinimo centru, 2014 metų rugpjūčio mėnesį, įstaiga paprašė vaikų-savanorių įvykdyti rašytinę pacientų apklausą apie įstaigos darbuotojų jiems suteiktas paslaugas, apie pačių darbuotojų darbą.

Apklausa buvo parengta ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-338 „Dėl minimalių asmens sveikatos apsaugos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo".

Viso apklausti 108 pacientai. Visi apklausos duomenys susisteminti ir su jais susipažinti galite paspaudę šią nuorodą.

Anketos klausimai ir formuluotės sudaryti taip, kad atspindėtų pačios įstaigos darbą, taip pat tuos statistinius duomenis, kuriuos savo darbe naudoja įstaigos administracija, teikdama ataskaitas Sveikatos apsaugos ministerijai ir teritorinei ligonių kasai. Pacientų amžiaus išskaidymas, susirgimų priežasčių apibrėžimai, gyvenamosios vietovės nustatymas, greitosios medicinos pagalbos operatyvumo rodikliai tiesiogiai paimti iš atitinkamų teisės aktų, kuriais įstaiga vadovaujasi savo darbe. Domėjomės ne tik konkrečiais dalykais, tačiau norėjome sužinoti ir asmeninį pacientų požiūrį į juos aptarnavusio medicinos darbuotojo darbą, į pačios įstaigos veiklą, taip pat norėjome gauti atitinkamą savo veiklos vertinimą. Labai svarbi anketos dalis, tai paciento požiūris į galimas korupcijos apraiškas, paciento žinios apie jo sveikatos duomenų konfidencialumą bei tai ar pacientas žino, kad didžioji dalis informacijos apie įstaigą yra pateikiama jos internetiniame puslapyje.

Kai kurie pacientų atsakymai buvo tokie, kokių ir tikėjomės, kai kurie vertinimai buvo netgi geresni, o kai kurie atsakymai suglumino. Visi šie duomenys yra svarstomi, aptariami, jie yra pagrindas ir toliau gerinti įstaigos veiklą.