×

Notice

Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

2016 m. spalio 17-22 dienomis buvo organizuotas Kauno regiono savivaldybių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų atstovų kvalifikacijos tobulinimo vizitas į Lenkiją ir Čekiją.

Vizito metu dalyviai, tame tarpe ir Jonavos GMP stoties direktorius Gintautas Kaiša, buvo supažindinti su Lenkijos ir Čekijos pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos sistema, greitosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimu regionuose, PSPC ir GMP bendradarbiavimo praktiniais aspektais. Vizitas buvo skirtas gerosios patirties mainams ir praktinių klausimų aptarimui su Lenkijos ir Čekijos sveikatos priežiūros specialistais.
Pirmąją vizito dieną Kauno regiono pirminės sveikatos priežiūros įstaigų atstovai lankėsi antroje pagal dydį Ludwig Rydygier Memorial Specialized Hospital ligoninėje Krokuvoje. Slaugos skyriaus viršininkė kartu su pirminės sveikatos priežiūros skyriaus vyr. daktaru pasveikino visus susirinkusiuosius ir trumpai pristatė ligoninės veiklą. Ligoninė apjungia pirminį, antrinį ir tretinį sveikatos priežiūros lygį, todėl joje yra teikiamos įvairialypės paslaugos. Kadangi pagrindinė ligoninės kryptis yra onkologiniai susirgimai, joje yra stipriai išvystytas šios srities kompleksinis gydymas. Ligoninėje taip pat veikia du, vieninteliai mažojoje Lenkijoje, žandikaulio chirurgijos ir toksikologijos skyriai, kuriuose šiais metais stažavosi ir kolegos iš Lietuvos. Per metus ligoninėje apsilanko apie 30-33 tūkst. pacientų, atliekama 11-12 tūkst. operacijų. Įstaiga savo veikloje glaudžiai bendradarbiauja ne tik su kitomis sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigomis, tačiau ir su aukštosiomis mokyklomis, kurios turi galimybę paskaitas vesti ir studentus ruošti praktiškai. Nors dalį ligoninės akcijų turi mažosios Lenkijos vaivadija, tačiau nuo 2010 m. įstaiga yra savarankiškas vienetas. Beveik visos ligoninėje teikiamos paslaugos yra mokamos iš ligonių kasų ir metinis jų kontraktas 2015 m. viršijo 200 mln. zlotų. Slaugos skyriaus vedėja akcentavo, kad asocialūs asmenys, neturintys sveikatos draudimo, ligoninėje nėra atskiriami, o jų draudimu rūpinasi įkurtas specialus skyrius. Tai reiškia, kad draudimo neturėjimas nėra pagrindas nesuteikti asmeniui būtinosios pagalbos. Taip pat susitikimo metu aptartos ir didžiausios problemos susijusios su medicinos seselių trūkumu. Ligoninės atstovų teigimu, dabartinis medicinos seserų amžiaus vidurkis siekia 50 m., o pamainos joms šiuo metu nėra ir tai gali kelti rimtų problemų ateityje. Po ligoninės veiklos pristatymo ir aktyvių diskusijų vizito dalyviai lankėsi pirminės sveikatos priežiūros ir greitosios medicinos pagalbos skyriuose. Buvo supažindinti su hiperbarinės oksigenacijos poskyrio veikla, pacientams teikiant padidinto slėgio deguonimi gydymą.

Kauno regiono delegacijos nariai lankėsi Domu Zdrowia Budowlanych Katovicuose, kur įstaigos direktorė aprodė polikliniką ir papasakojo apie jos veiklos organizavimo aspektus. Nors poliklinika yra viešoji įstaiga, didžiąją dalį pajamų gaunanti iš ligonių kasų (98 proc.), tačiau kita dalis lėšų surenkama iš komercinės veiklos, apimančios darbo mediciną ir valstybės nefinansuojamus tyrimus. Vizito dalyvius maloniai stebino, kad poliklinikoje nėra eilių pas sveikatos priežiūros specialistus. Įstaigos direktorė paaiškino, jog tai yra glaudžiai susiję su veiklos organizavimu – pacientai yra priimami tiksliu registracijos laiku, tuo tarpu pavėlavusieji priimami tik likus papildomam laikui. Poliklinikoje išvystyta elektroninės dokumentacijos sistema, kuri užtikrina pacientų dokumentacijos perkėlimą į elektroninę erdvę, kas palengvina darbą tiek patiems gydytojams, tiek pacientams. Nuo 2017 m. įstaigoje planuojama diegti ir elektroninę pacientų registraciją. Po poliklinikos pristatymo dalyviai domėjosi įvairiais, jiems rūpimais, klausimais.

Didelis dėmesys tiek Čekijoje, tiek Lenkijoje yra skiriamas greitosios medicinos pagalbos stočių darbui. Vizito dalyviai lankęsi Katovicės ir Brno GMP įstaigose, turėjo galimybę susipažinti su jų veiklos panašumais ir skirtumais. Abiejuose regionuose veikia modernios GMP dispečerinės, kurios leidžia ne tik greitai identifikuoti nelaimės vietą, tačiau ir nuolatos stebėti GMP automobilių būseną, prireikus susisiekti su kitomis pagalbos tarnybomis. Yra plačiai išvystytas transporto parkas, susidedantis iš ne senesnių kaip 3 metų automobilių, kas leidžia užtikrinti saugų pacientų transportavimą ir visos būtinos pagalbos transportavimo metu, suteikimą. Brno greitosios pagalbos stotis, kuri yra viena geriausių ir moderniausių visoje Čekijoje, savo GMP automobilių parką yra papildžiusi randevu autobmobiliu, skirtu skubios pagalbos suteikimui, netransportuojant paciento į gydymo įstaigą. Vizitų metu buvo akcentuota, jog GMP automobiliai siunčiami ne visais atvejais, kuomet gaunamas iškvietimas, nes tai nebūtų tikslinga. Tokiu būdu yra ne tik sutaupoma nemažai lėšų, tačiau ir užtikrinama galimybė esant sudėtingesnėms situacijoms turėti laisvų automobilių. Brno regiono GMP, esant sudėtingesnėms gelbėjimo operacijoms turi galimybę pasitelkti specialiai tam pritaikytus sraigtasparnius, kuriems yra nustatytos konkrečios gelbėjimo zonos. Kadangi šios zonos apima ir kaimynines Austrijos bei Slovakijos teritorijas, yra vykdomas glaudus tarpusavio bendradarbiavimas. Moderni Brno įrengta gelbėjimo stotis suteikia galimybę savo patalpose rengti mokymus specialistams, kurių metu keliama personalo kvalifikacija įvairiose srityse. Tai leidžia užtikrinti nuolatinį visos komandos tobulėjimą ir naujausių žinių bei įgūdžių panaudojimą darbinėje veikloje. Lenkijoje dalyviai lankėsi Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach greitosios medicinos pagalbos centre, kuris yra valdomas verslo pagrindais. Toks valdymo modelis organizacijai leido savo biudžetą išplėsti iki 30 mln. eurų per metus, todėl didelės investicijos skiriamos esamos techninės infrastruktūros modernizavimui, bei įvairių mokymo paslaugų teikimui tiek regioniniu, tiek nacionaliniu mastu.

Vizito Brno savivaldybėje metu dalyviai lankėsi Ujezd u Brna senelių ir neįgaliųjų priežiūros įstaigoje bei Klentnice senatvine demensija sergančiųjų priežiūros institucijoje. Senelių ir neįgaliųjų priežiūros įstaigoje apgyvendinami senoliai, kuriems būtina nuolatinė priežiūra. Įstaiga yra padalinta į dvi dalis – vienoje iš jų įsikūrę senelių namai, kitoje – sunkius sutrikimus turintys asmenys. Senoliai apgyvendinami vienviečiuose ar dviviečiuose kambariuose, kuriuose yra sukurta jauki namų atmosfera. Kiekviename kambaryje yra atskiras tualetas, pritaikytas senelių poreikiams, bendrose patalpose įrengti maudymo kambariai su specialia technika, laisvalaikio kambariai bei maitinimo erdvės. Visuose pastato koridoriuose yra įrengtos stebėjimo kameros, kurios palengvina darbą prižiūrėtojams ir užtikrina gyventojų saugumą. Įstaiga yra atvira lankytojams, todėl čia dažnai lankosi moksleiviai, studentai, kurie turi galimybę iš arti susipažinti su senelių ir neįgaliųjų gyvenimu namuose.

Paskutinę vizito dieną dalyviai susipažino su Klentnice senatvine demensija sergančiųjų priežiūros institucija, kuri veikia jau nuo 1959 m. Čia yra teikiamos dvi paslaugos – namai neįgaliesiems, kuriuose apgyvendinami įvairaus pobūdžio psichinę negalią turintys asmenys ir pilotinio projekto pagrindu vykdoma veikla „apsaugotas gyvenimas“, leidžianti lengvesnės formos negalią turintiems asmenims pratintis prie savarankiško gyvenimo, pamažu integruojantis į visuomenę. Tai užtikrina bendrose patalpose esantys atskiri kambariai, skirti lavinti asmenį pažinti aplinką, naudotis įprastais, kasdieniais įrankiais bei daiktais. Institucijoje aktyviai vykdoma darbo terapija, padedanti sergantiesiems tapti mažiau priklausomiems nuo gydymo medikamentais, taip pat propaguojamos siuvimo, piešimo, rankdarbių terapijos. Gyventojai yra skatinami užsiimti jiems aktualia veikla. Taip pat nėra ribojama jų laisvė – senatvine demensija sergantieji ir neįgalieji turi visas galimybes laisvai judėti po patalpas ar vietovę, kadangi durys yra nuolatos atviros, taip suteikiant jiems asmeninės erdvės. Esant lengvesnei ligos formai, dalis gyventojų, savanoriškai, gali būti perkeliami į netoliese esančius namus, kuriuose jie integruojami į visuomenę mokant juos gyventi savarankiškai. Tokia integracija yra naudinga ne tik patiems ligoniams, tačiau ir vietos bendruomenei, kadangi net 20 šių namų gyventojų buvo sėkmingai įdarbinti.

Paveikslėlių galerija

{gallery}127{/gallery}